Privacy - KRINGLOOP REBUY DIEREN Tel: 06 57 788 235

Ga naar de inhoud
PERSOONLIJKE GEGEVENS ZIJN VEILIG
WOENSDAG T/M ZATERDAG VAN 12:00 TOT 17:00 UUR GEOPEND
Zijn wij verantwoordelijk..?
Ja.. Persoonlijke gegevens gegenereerd door deze website worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij leggen hieronder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen!

Privacyverklaring (AVG)
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons in de ruimste zin aan de eisen uit de privacywetgeving zoals deze zijn bedoeld!
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij;
 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derden partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de overeenkomst en diensten die je afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken;
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Geslacht
 • NAW-gegevens
 • IBAN
 • Informatie die jezelf invult in een contactformulier of via e-mail

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies
Wij kunnen functionele, analytische en/of tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Uw rechten
Jij hebt het recht op inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de e-mail. Ter identificatie kunnen wij je vragen om je te identificeren met enkele vragen. Wanneer je inzage wilt in een geplaatste cookie dan dien je deze in jouw browser op te zoeken en deze aan ons door te mailen.

Wijzigingen in deze verklaring
Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht je naar aanleiding van deze verklaring contact met ons op willen nemen dan kan dat via de e-mail.

  ..DUS GEEN MITSEN EN MAREN!  
Spullen doneren..? Wat fijn dat je denkt aan het hergebruik ervan in plaats van weggooien! Door te doneren help je mee de doelstellingen van ons bedrijf te realiseren. Spullen die je wilt doneren moeten echter wel herbruikbaar zijn. Dit controleren we dan ook vooraf! Wil je doneren? Maak dan een afspraak..

ReCYCLE · ReUSE · ReDUCE
KVK 89584554 / BTW NL004745997B50 / IBAN NL39 ABNA 0120 1271 80
RE/CYCLE  RE/USE  RE/PAIR  RE/MAKE  RE/DUCE
Kunnen we je helpen..?
Terug naar de inhoud